Terms & Conditions

BellPal Online Köpvillkor

1 Omfattning

1.1 Dessa villkor (”villkoren”) ska gälla alla beställningar som skickas in eller kommer att skickas in av dig för produkter och tjänster som du erbjuds på eller via www.bellpal.com (”webbplatsen”). Produkter och tjänster som du erbjuds på eller via webbplatsen erbjuds av Bellpal AB, org. nr. 559079-6958, med registrerad adress Magnus Ladulåsgatan 3, 118 65 Stockholm, Sverige (nedan kallat ”BellPal”).

1.2 Produkter och tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen är avsedda för vuxna och om du är under 18 år, garanterar du att din förälder, din förmyndare eller en annan ansvarig vuxen på förhand har gett dig tillåtelse att göra inköp på webbplatsen.

1.3 Observera att dessa villkor endast syftar till att ange de villkor som gäller beställningar som skickas in av dig via webbplatsen och att de allmänna villkor som styr din användning av produkter och tjänster som du erbjuds av BellPal finns tillgängliga på www.bellpal.com. Du ska också observera att BellPal är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla dina tjänster enligt de allmänna villkoren. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på BellPal.com/gdpr.

2 Beställningar, priser och frakt

2.1 Alla beställningar som skickas in av dig måste godkännas av BellPal. Ett avtal mellan dig och BellPal ska slutas först när BellPal godkänt beställningen och kan endast ingås med kunder som har en leveransadress i Sverige.

2.2 Alla beställningar är beroende av produkternas och tjänsternas tillgänglighet viket framgår i webshopen och BellPal behåller rätten att helt eller delvis avvisa beställningar.

2.3De priser som ska tillämpas är de som anges på webbplatsen på det datum beställningen görs. BellPal behåller rätten att ändra priserna när som helst, men en sådan ändring ska inte påverka beställningar som gjorts före ändringsdatumet. Alla priser är inklusive moms (mervärdesskatt).

2.4 Vi har alltid fri frakt och fri retur när du handlar i BellPals online butik.

3 Orderprocess

3.1 Om kunden vill köpa en produkt och/eller tjänst måste hon/han välja produkt och/eller tjänst för att lägga till i sin varukorg och därefter välja antal för varje produkt och/eller tjänst.
3.2 I kassan kan kunden sedan slutföra beställningen genom att fylla i kortuppgifter, godkänna köpevillkoren och sedan klicka på “Beställ”

3.3 När ordern har placerats kommer kunden få ett e-postmeddelande som bekräftar ordern och betalningen.

4 Leverans

4.1 Våra normala leveranstider är 2–3 dagar. OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter. Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: support@bellpal.com.

4.2Vi använder oss av Postnord Mypack collect (Postnord ombud) och levereras sker till närmaste utlämningsställe och mottagaren aviseras via sms. Leverans av abonnemang sker elektroniskt eller genom automatisk aktivering. Om din beställning innehåller flera produkter har BellPal rätt att leverera och/eller aktivera produkterna separat. Order som beställs via webbplatsen levereras endast i Sverige.

4.3Om produkten går förlorad eller om du märker att objektet har skadats under transporten, ska du omedelbart rapportera det till oss via vår kundsupport (support@bellpal.com)

5 Betalningsmetoder

5.1 I samarbete med Stripe erbjuder vi kontokortsbetalning. Du kan välja att betala med bank- och kreditkort. BellPal hanterar inte själv några bank- eller kreditkortsnummer. Betala säkert med Visa, Amex eller MasterCard via internet. Din betalning hanteras av Stripe med säker kryptering och enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter skickas direkt till banken och kan inte läsas eller hämtas av någon annan än din bank. Vid betalning med kredit- eller bankkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas av BellPal.

6 Ångerrätt och returer

6.1 Vid köp av produkt och/eller tjänst på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt med full återbetalning, som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

6.2 Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss på support@bellpal.com. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt. Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.

6.3 BellPal ansvarar inte för någon produkt som förloras under returfrakten. Produkten måste vara oanvänd och fortfarande i samma nyskick som när den mottogs. Du har rätt att undersöka produkten, men inte använda eller hantera den på ett sätt som skadar eller förändrar dess skick. Skulle produkten vara skadad eller dess skick ha försämrats kan avdrag på ersättningen komma att ske. På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

6.4 Undantag från ångerrätten.
Ångerrätten gäller inte för en tjänst där fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen.

7 Reklamation och klagomål

7.1 Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.
Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara. Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

7.2 Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till support@bellpal.com där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet. Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.

7.3 Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

8 Garantier

8.1 Utöver lagstadgad reklamationsrätt lämnar BellPal en 24 månaders lång garanti för köpta produkter. Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor eller liknande incidenter, skador, fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för.

8.2 Om BellPal inte levererar en order eller om den levererade produkten inte är den du beställt, eller om den är felaktig eller skadad, eller i händelse av inkorrekt antal, kan BellPal:
-reparera felaktig produkt eller företa omleverans av ej levererad produkt; eller
-ersätta alla felaktiga eller skadade produkter med nya; eller
-återbetala summan du betalade för produkten

8.3 Vill du hävda garanti måste du kontakta BellPal på support@bellpal.com inom 24 månader från det att du köpt produkten. Produkten måste returneras till BellPal till den adress som tillhandahålls av Bellpal så snart som möjligt efter det att du har kontaktat BellPal, tillsammans med en förklaring av felet.

8.4 BellPal kan erbjuda en låneprodukt vid garantiärenden under tiden din reklamerade produkt är under servicehantering. Önskar du en låneprodukt var god kontakta BellPal.

9 Ansvarsbegränsning

9.1 Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten och/eller tjänst.

9.2 Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

10 Produktinformation

10.1 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

11 Kontaktinformation

11.1 Alla frågor, klagomål eller annan kommunikation som rör dessa villkor ska skickas in skriftligen till BellPal via e-post eller rekommenderat brev till följande adress:

BellPal AB
Magnus Ladulåsgata 3
118 65 Stockholm
Sverige
E-post: support@bellpal.com
Telefon: +46 (08) 515 127 50 (telefontider 10:00 – 15:00, lunchstängt 12:00 – 13:00)

12 Diverse bestämmelser

12.1 Eventuella bestämmelser i dessa villkor som är förbjudna eller som inte kan verkställas i en jurisdiktion ska i en sådan jurisdiktion inte gälla utifrån omfattningen för sådant förbud eller overkställbarhet och detta ska inte påverka de återstående bestämmelserna i villkoren. En sådan förbjuden eller overkställbar bestämmelse ska tolkas så nära som juridiskt möjligt till bestämmelsens ursprungliga lydelse och syfte. Eventuella förbud eller avsaknad i en jurisdiktion ska inte göra bestämmelsen förbjuden eller overkställbar i andra jurisdiktioner.

13 Tillämplig lag

13.1 Dessa villkor regleras av lagarna i Sverige och ska tolkas utifrån dessa, utan att det påverkar andra obligatoriska lagar i ditt hemvistland. Därför ska dessa villkor exklusivt tolkas, verkställas och avbrytas enligt svensk lagstiftning och eventuella tvister i samband med och/eller till följd av dem ska lösas exklusivt i svensk domstol. Om du är en konsument ska eventuella tvister lösas i domstolen i din hemort eller vistelseort utifrån tillämplig lag. Oavsett om något annat anges ska inget kunna hindra BellPal från att väcka talan om kränkningar av immaterialrätter mot dig eller om utebliven betalning mot dig i ett land där sådan kränkning eller utebliven betalning påstås ha skett eller i ditt hemvistland.