party_icon children_icon date_icon drop_icon world_icon musica_searcher_icon zoom_in_1_icon zoom_in_icon

Select your country

Available for purchase

Not available for purchase

Funkar alla smartphones på marknaden?

Smarttelefoner med operativ sytemen iOS version 11 (Apple) och Android version 7 och framåt fungerar. Bluetooth versionen måste vara 4.1 och framåt. Nästan alla smarttelefoner som säljs idag stödjer kopplingen mot BellPal klockan. Om du undrar om just din smarttelefon fungerar med BellPal klockan kan du kontakta vår kundsupport så hjälper vi dig.