party_icon children_icon date_icon drop_icon world_icon musica_searcher_icon zoom_in_1_icon zoom_in_icon

Select your country

Available for purchase

Not available for purchase

Hur behandlar BellPal mina personuppgifter?

BellPal är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla dina tjänster enligt Avtalet. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på BellPal.com/gdpr. Där informerar vi dig om vilka behandlingar som sker, för vilka ändamål, på vilken laglig grund och hur länge personuppgifterna sparas. Vi informerar dig även om hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter, till exempel rättelse, radering, invändningar och portabilitet. På BellPal.com/gdpr finns också information om hur du kan kontakta oss med frågor om personuppgiftshantering samt vem du kan vända dig till om du inte är nöjd med vår hantering.