Om BellPal

BellPal ble grunnlagt i 2016 med hovedkontor i Stockholm. BellPal utvikler produkter og tjenester som støtter eldre til å leve frie og aktive liv. Målet vårt er å bruke design og ingeniørvitenskap til å utvikle en mer menneskelig teknologi.

”Jag växte upp med mina morföräldrar. Tidigt lärde jag mig om detta med åldrande. Min mormor Irene utvecklade demens. En dag svarade hon inte när jag ringde henne. Inte nästa dag heller. Till slut ringde vi polisen som senare hittade henne i badkaret. Efter tre långa dagar och nätter ensam var hon i ett dåligt tillstånd, men vid liv. Jag förstod att hon inte var den enda senioren som råkat ut för denna hemska upplevelse. Äldre människor faller och har inte kraften att ta sig upp, och då heller inte möjligheten att komma i kontakt med familj, vänner eller annan hjälp. Det händer hela tiden, överallt. Allt för ofta med ödesdigra konsekvenser. Därför startade vi BellPal. För att stötta våra seniorer att leva aktiva liv med hög livskvalité med bibehållen frihet.”

–  David Ziemsky, Grundare och VD

Utfordringen som driver BellPal

Livskvalitet. Hvis BellPal kan gi støtte for økt, vedlikeholdt og fremfor alt forhindre redusert livskvalitet, så har vi kommet langt i vår idé. Dette er den store utfordringen som driver BellPal.

Livskvalitet inkluderer flere deler som påvirker hverandre, noen pilarer er vanlige: å være frisk, ha god helse, være fysisk aktiv, være en del av en sosial kontekst og å kunne fungere selvstendig er sentrale deler for generelt velvære. Det finnes selvfølgelig også andre viktige faktorer; sosioøkonomisk situasjon, fungerende økonomi, boligsituasjon med mer påvirker åpenbart. Å være bekymret for egen forsørgelse kan ha en enorm negativ innvirkning.

Sosial isolasjon er en veldig sterk negativ årsak til dårligere livskvalitet og folkehelse. Vi har alle forskjellige behov. Å ville og nyte å være alene, er ikke det samme som å føle seg ensom. Våre sosiale nettverk påvirker vår oppfatning av om man er isolert eller ikke. Imidlertid øker risikoen med økende alder, av flere årsaker, hvorav flere enkelt kan løses forebyggende. Det kan være vanskelig å identifisere og handle for å løse dem.

Det enkle er noen ganger det vanskelige.

At vi begynner å høre dårligere er ikke så lett å forstå som vi skulle tro. Nedsatt hørsel kommer ofte i etapper. Likeledes syn, kroppens styrke og kondisjon. Dårlig hørsel gjør sosiale situasjoner stressende; man føler deg dum når man ikke oppfatter hva andre sier, og man havner litt utenfor. Dette betyr igjen at man ikke er like aktiv, ikke møtes og ses med samme enkelhet, noe som igjen fører til et generelt mer kjedelig liv og kan man påvikes fysisk. Det ene leder til det andre, og det er vanskelig å oppdage i tide for å bryte den negative spiralen.

Utfordringen er å identifisere sin faktiske situasjon og å kunne endre den. I tide. Det er det som driver BellPal generelt.

Hva BellPal utvikler og tilbyr

Det BellPal leverer i detalj er den grunnleggende støtten for å føle seg relativt trygg når det oppstår plutselige utfordringer; som å falle, og deretter vite at det finnes nære, kjære og profesjonelle som kan hjelpe.

Med utgangspunkt i at vi er individer, personligheter som i sin grunnleggende natur ønsker å være en del av fellesskapet og ikke skille oss negativt ut, kreves at opplevelsen av hjelpemidler må være annerledes enn den er i dag. Vi ønsker ikke å skilte med vårt behov for støtte. Vi ønsker å være fungerende og selvstendige. Derfor har vi utformet produkter og tjenester som man vil bruke og ikke opplever som en motvillig nødvendighet. En positiv støtte som en verdi i hverdagen vår, hver dag.

BellPal utvikler og designer sine produkter og tjenester i Sverige. Klassisk svensk ingeniørkunst og design.

Ledelse

David Ziemsky
CEO & Founder
david.ziemsky@bellpal.com

Mårten Junell
Chief Technology Officer
marten.junell@bellpal.com

Cecilia Claussnitzer
Head of Administrations HQ
cecilia.claussnitzer@bellpal.com

Nicola Carlqvist
Head Of International Administrations
nicola.carlqvist@bellpal.com