party_icon children_icon date_icon drop_icon world_icon musica_searcher_icon zoom_in_1_icon zoom_in_icon
Gratis frakt och retur
Nöjdkundgaranti

Select your country

Available for purchase

Not available for purchase

“Vad gör en 80-åring på nätet egentligen?”

Dela med dina nära och kära!

År 2017 tippade vågskålen över för alla över 75 år! Det markerade året då en majoritet av Sveriges äldre invånare använde internet på regelbunden basis.

År 2018 var siffran uppe i 58% och i år (oktober, 2019) förväntas andelen internetanvändande 75-plussare att öka till hela 69%. Begrunda vidare det faktum att personer som är 75 år eller äldre uppgick till 922 752 personer år 2018. Det innebär att ungefär 637 000 äldre personer kommer vara regelbundna internetanvändare vid utgången av 2019.

Så sent som 2010 var endast 23% av de äldre dagligen aktiva internetanvändare.

Fakta om våra kära äldre på nätet

75-plussarna är aktiva på sajter som också många andra åldersgrupper besöker såsom nyhetssidor, digitala tjänster från staten och Facebook. Deras beteende, förutsättningar och inställning skiljer sig däremot från övriga målgrupper. Här är lite grundläggande fakta om deras beteende:

Hur surfar de?

  • • Hela 38% av alla 75-plussare surfade från mobilen 2018.

  • • Surfplattor används som mest i åldersgruppen 66 – 75 år vilket säger oss att om 9 år har den gruppen gradvis åldrats och då är det våra 75-plussare som är de flitigaste användarna av surfplattor.

Var surfar de?

Nedan följer lite intressant statistik samt en bild som sammanfattar de äldres surfvanor.

  • • 51% av våra internetsurfande 75-plussare använde Facebook år 2018.

  • • Fler äldre än yngre personer nyttjar digitala pensionstjänster, kanske inte så konstigt…

  • • Digital sjukvård är effektivt och smidigt men tyvärr använder bara 32% av alla 75-plussare denna möjlighet och endast 3% använder sig av digitala läkarbesök med appar såsom exempelvis Kry och MinDoktor.

  • • 38% av alla 75-plussare använder Skatteverkets digitala tjänster, men här behöver de hjälp från anhöriga.

  • • 1 av 4 läser tidningar på nätet och har generellt en högre tilltro till nyheter och information på nätet.

De äldre jämfört med de yngre 

Vi ser tydliga strömningar på nätet där yngre rör sig från Facebook och till t.ex. Snapchat och liknande tjänster samtidigt som allt fler äldre använder Facebook och Facebook Messenger. En yngre publik kanske inte vill dela ögonblick från sitt liv med äldre personer såsom mamma, pappa och morfar?

Äldre personer använder sig även av e-post i större utsträckning än yngre, som hellre håller sig till chatt på bland annat Snapchat, Instagram m.m.

Sammanfattning

Vi kan konstatera att internetanvändningen, surfplattorna och smarttelefonerna ökar kraftigt inom åldersgruppen 75+. Antagligen sker detta tack vare att deras barn och barnbarn lär ut till de äldre och installerar smarttelefoner åt dem. Eftersom befolkningen åldras naturligt kommer dagens åldersgrupp på 65 – 75 år, vilka i dagsläget använder internet i större utsträckning än de ännu äldre, “ta över” som 75-plussare om några år och således bidra till en ytterligare ökad internetanvändning.

Slutord

Vår äldsta befolkning är mer digitala än någonsin och anammar tekniken i hög takt, om än från en låg nivå. Tyvärr känner sig bara 62% av alla 75+ delaktiga i det digitala samhället, att jämföra mot 94% för åldersgruppen 26 – 45 år. De behöver mer hjälp och stöd och förtjänar att bli inkluderade i det moderna samhället.

Källor:

https://www.nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/svenskarna-och-internet-pensionarer-alltmer-digitala

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkningspyramid/