party_icon children_icon date_icon drop_icon world_icon musica_searcher_icon zoom_in_1_icon zoom_in_icon
Gratis frakt och retur
Nöjdkundgaranti

Select your country

Available for purchase

Not available for purchase

“Därför dör många äldre för tidigt”

Dela med dina nära och kära!

Bakgrund

Varje år avlider nästan tre gånger fler personer i Sverige från ett fallolycka än antalet personer som avlider i trafikolyckor. År 2013 var siffran uppe i 1 662 dödsfall vilket är en kraftig ökning med cirka 60 % sett från år 2000, då 1 050 dödsfall registrerades. I nio fall av tio är de som faller och dör 65 år eller äldre.

Ungefär tre fjärdedelar ramlar i hemmet och så många som en tredjedel av alla över 65 år har råkat ut för minst en fallolycka.

Vanliga orsaker

Några vanliga orsaker till varför äldre faller är sladdar som ligger i vägen, lösa mattor och hala golv. Att byta en glödlampa, ordna med gardiner eller tvätta fönster är andra balanskrävande moment som föranleder många fall i hemmet.

Bidragande orsaker till fallolyckorna är främst sämre balans, svagare muskler, nedsatt syn, sämre reaktionsförmåga och effekter av läkemedel. 

Förebyggande åtgärder

Enstark kropp med ett skarpt sinne är betydelsefullt för att förhindra ett fall. Därför är det viktigt att röra på sig varje dag, träna och leva hälsosamt för att få en starkare kropp och bibehålla ett piggt sinne. Forskning har glädjande nog visat att personer över 90 år kan öka sin muskelstyrka med 50-200 % genom styrketräning! Vidare har även forskning påvisat att äldre personer över 70 år svarar bättre på proteintillskott för ökning av muskelmassa. Så få dina föräldrar att ta sig till gymmet!

Dålig kost, tobaksanvändning och vätskebrist är också bidragande orsaker till exempelvis yrsel och muskelsvaghet vilket ökar sannolikheten för allvarliga fall.

Om din förälder behöver tips och råd för att undvika fallskador kan du här ladda ner en lista med diverse punkter för att minimera fall.

Praktiska lösningar i hemmet

Som anhörig kan du även gå igenom din förälders bostad för att upptäcka eventuella mattkanter, sladdar och trösklar vilka kan leda till fallolyckor. Du kan bidra med extra lampor som gör att din förälder enklare ser kanter och andra hinder. En äldre kräver nämligen tre gånger högre ljusstyrka än en yngre person för att uppfatta samma detaljnivå. Personliga hjälpmedel såsom uppdaterade glasögon, halkskydd, käpp och ordentliga skor minskar givetvis också risken för en fallolycka.

Rädsla för fall kan leda till passivitet

Utöver att fallen kan vara farliga och obehagliga kan de även leda till en hälsovådlig passivitet. Det är tyvärr vanligt att personer som ramlar sedan undviker fysisk aktivitet kopplad till fallet, t.ex. promenader eller lättare trädgårdsarbete. Passiviteten påskyndar sedan åldrandet och sannolikheten för fler, och potentiellt farliga, fall ökar.

När olyckan är framme

Om din superförälder nu skulle ramla, trots att genomförda preventiva åtgärder, finns risken att hen av någon anledning inte kommer upp. Det kan vara så att hen hamnat i ett läge från vilket kroppen inte mäktar med att ta sig upp. Det kan även ha uppstått ett benbrott, stroke eller annan skada som hindrar personen från att resa sig eller förflytta sig.

Det är dessvärre många äldre som inte kommer upp igen vilket sorgligt nog föranleder många onödiga dödsfall. Då är det viktigt med någon typ av trygghetslarm, som antingen automatiskt notifierar anhöriga eller som genom en knapptryckning larmar anhöriga.

Slutord

Alla åtgärder som ska förhindra en fallolycka måste givetvis implementeras innan fallet sker. Förebyggande åtgärder kan konstigt nog kännas onödigt och till och med förolämpande för vissa äldre men kan vara livsavgörande i ett senare skede.

Källor:

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2016/Stora-insatser-kravs-for-att-klara-40-talisternas-aldreomsorg/ – Pratar om att vi behöver investera i vården

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-441-1.pdf

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv–halsa/trygg-och-saker-miljo/att-undvika-fallolyckor-hos-aldre/

https://www.kollpalakemedel.se/om-koll-pa-lakemedel/var-tredje-aldre-ramlar-hemma-bli-inte-en-av-dem/