BellPal klockan

Om BellPal klockan

Klockan som är en helt vanlig klocka, men väldigt unik. Den är vattentålig, visar tiden precist, har en larmknapp och larmar automatiskt om du skulle ramla. 

Inuti klockan finns en processor, en sensor och Bluetooth. BellPal har utvecklat en mjukvara, en algoritm, som är installerad i själva processorn. Där analyseras användarens rörelser konstant för att identifiera möjliga fallrörelser. Sensorn ger information till processorn, algoritmen analyserar sedan sensordatan . Vid ett inträffat fall skickar algoritmen ett larm som i sin tur skickas vidare via Bluetooth till Smartphonen.

Det unika är att BellPal har tränat upp algoritmen med riktiga fall med seniorer, som BellPal dokumenterat visuellt och med sensorer på seniorens kropp. Vi har därefter dokumenterade fallmönster som baserats på vad sjukvården visar är de mest vanligt förekommande fallen. När vi tränat algoritmen gjordes fallen av en stor grupp individer där majoriteten var över 70 år, för att komma så nära målgruppen som möjligt. Algoritmens syfte är att analysera med så stor precision som möjligt, för att kunna utesluta de rörelser som inte är fall.

BellPals algoritm har en utmärkt precision vilket gör den till en av de absolut främsta. Metoden för att utveckla algoritmen är både manuell och så kallad maskinlärd. Det innebär att gedigen och iterativ testning är ett måste för att säkerställa produktens kvalité.

Artificiell Intelligens är ett stort begrepp, sammanfattningsvis handlar det om att algoritmen ska kunna fatta beslut som är adekvat utifrån situationen, och tränats för att analysera de skillnader är identifierade.

I början av utvecklingsarbetet bestämdes att batteritiden måste vara minst 6 månader för den så kallade operativa driften. Användaren ska inte behöva tänka på att ladda klockan eller vara orolig ifall klockan är på eller av – den ska fungera och göra sitt jobb dag ut och dag in. Det i sig är ett ingenjörsmästerverk.