Vad skiljer BellPal mot de andra?

Vad skiljer BellPal mot de andra?

 • BellPal har inte skapats utifrån teknik, utan hur man kan använda teknik för att bemöta behoven i vår vardag.
 • BellPals grundare är läkare, public health experter, omsorgspersonal, AI experter, äldre och anhöriga som tillsammans besitter de en exceptionell erfarenhet av området.
 • Den högteknologiska, världsledande och unika Fall AI mjukvaran som BellPal utvecklat för att identifiera fall har en precisionen som är unik jämfört med alla andra på marknaden.
 • Metoden för att träna upp algoritmen har BellPal utvecklat utifrån riktiga fall med seniorer, som BellPal dokumenterat visuellt och med sensorer på seniorens kropp. Vi har därefter dokumenterade fallmönster som baserats på vad sjukvården visar är de mest vanligt förekommande fallen. När vi tränat algoritmen gjordes fallen av en stor grupp individer där majoriteten var över 70 år, för att komma så nära målgruppen som möjligt. Algoritmens syfte är att analysera med så stor precision som möjligt, för att kunna utesluta de rörelser som inte är fall.
 • BellPal klockan har jämfört med motsvarande produkter en operativ livslängd på minst 6 månader, för att användaren inte ska behöva oroa sig för huruvida klockan är igång eller ej. BellPals system informerar när det är dags att byta batteri.
 • BellPals designperspektiv är att utveckla produkter och tjänster som man vill ha på sig, vill använda.
 • Stigma är en av de främsta anledningarna till att trygghetsprodukter inte används. Individens behov av viss ökad trygghet är naturligt, det behöver inte medföra ett konstant behov av sjukvård eller att man är särskilt utsatt.

BellPal utförde en fältstudie där de tog del av seniorer och anhörigas tankar och erfarenheter kring trygghet – resultatet visade att en oerhört viktigt och avgörande faktor är hur ett larm ska distribueras – vem får larmet?
– möjligheten att både informera och kommunicera med sina nära och kära när olyckan är framme är vad som saknas. Att sedan kunna välja stöd från en 24/7 larmtjänst och tillsammans kommunicera med vid larmtillfälle- gör systemet oslagbart.

I dagsläget är majoriteten av alla system uppbyggt som ett så kallat ”Ett-Till-Ett”-system, det vill säga då användarens larm endast går till en instans, operatör eller en vald av användaren. Det medför inbyggda utmaningar och sårbarheter i flera led.

BellPals produkter och tjänster är utvecklade i Sverige, BellPal äger hela kedjan i sin plattform, vilket gör att vi kan ta yttersta ansvaret operativt.

Andra alternativ

En stor utmaning med de fantastiska tekniska produkter som exempelvis Smartklockor är att de inte är utformade för trygghet, säkerhet och omsorg.

 • Produkterna behöver laddas varje/varannan dag
 • Larmen når bara en person
 • Det finns inget bakomliggande system som försäkrar individens säkerhet
 • Produkterna är inte utvecklade för att bemöta de behov som finns gällande trygg- och säkerhet utan är utvecklade för livsstil såsom träning, kost eller dylikt

Det finns andra produkter som erbjuds till omsorgs- och trygghetsmarknaden, de kallas ofta GPS klockor eller SOS alarm

BellPals fältstudier visar brister hos motsvarande produkter på marknaden. Brister som hur produkterna inte har tillräcklig batteritid,  klumpiga, inte designmässigt attraktiva, upplevs krångliga och ger därmed inte tillräckligt med stöd utifrån individens behov för att uppleva trygghet.