party_icon children_icon date_icon drop_icon world_icon musica_searcher_icon zoom_in_1_icon zoom_in_icon
Gratis frakt och retur
Nöjdkundgaranti

Select your country

Available for purchase

Not available for purchase

Instruktioner

En guide för att hjälpa dig komma igång med din BellPal Watch. Ett automatiskt fallarm som fungerar var du än befinner dig. Dygnet runt, 365 dagar om året. Klicka på de understrukna sektionerna nedan för att komma rätt.

Vänligen var extra uppmärksam på stycket under Komma igång som heter ”Parkoppla BellPal Watch med Telefonen” eftersom informationen här är avgörande för att larmsystemet ska fungera korrekt. I kort handlar det om vikten av att för BellPal-appen tillåta platsinformation/platsspårning samt att tillåta inaktivering av batterioptimering. Dessa frågor kan nämligen ställas på lite olika sätt beroende på den telefon du använder.

Funktionsbeskrivning

BellPal är en trygghetsklocka som förutom att visa tiden är utrustad med både ett automatisk fallarm och en manuell larmfunktion.

Klockan kopplas till din mobiltelefon via Bluetooth. Om ett larm skulle registreras i klockan, kommuniceras detta från klockan till BellPal-appen. Därmed kan larmet distribueras vidare till dina följare som kan hjälpa dig. Vilka som är följare bestämmer du själv. De kan exempelvis vara familjemedlemmar och vänner. Klockan behöver kopplas samman med vår app för att funktionaliteten ska öppnas upp och fungera som tänkt.

 

BellPal Watch agerar i realtid och skickar ett automatiskt larm om du ramlat. Håller du inne den vänstra knappen i 3 sekunder skickas ett manuellt larm. Vid ett larm blinkar klockan rött.

Bilden visar BellPal-appens nedräkningsfunktion vid ett larm

I appen registreras larmet, och en nedräkning på 60 sekunder startar. Du kan avbryta larmet i appen eller via klockan genom att hålla inne den vänstra knappen i 10 sekunder.

Aktiva larm ser du under appens menyn "Larm"

Efter nedräkningen skickas larmet till dina följare.

Vid pågående larm visas klockbärarens position i BellPal-appen

Dina följare får löpande information och kan även kommunicera direkt med varandra.

Tillbaka till innehållslistan

Översikt av klockan

Klockans delar:
  1. Larmknapp
  2. LED-lampa
  3. Krona
  4. Inbyggd armbandsöppnare

 

Klockans olika blinkningar:

Blå = Parkopplingsläge När lampan blinkar blått kan klockan parkopplas med BellPal-appen i din mobiltelefon.

Röd-Blå = Kopplingsproblem Om klockan tappar kopplingen med mobiltelefonen så börjar denna röd-blåa blinkning. Den slutar automatiskt när kopplingen återfås igen. Du kan dölja denna varningsblinkning genom att trycka en gång på larmknappen.

Röd = Larm skapat Röd blinkning signalerar att ett larm registrerats av klockan, antingen via automatisk falldetektion, eller genom att du manuellt tryckt på larmknappen.

Grön = Larm mottaget Grön blinkning signalerar att larmet har setts och tagits emot, antingen av någon av dina följare eller BellPals Trygghetsjour (abonnemangstjänst).

Tillbaka till innehållslistan

Översikt av BellPal-appen

För att funktionaliteten i BellPal Watch ska fungera behöver den användas tillsammans med en app i din mobiltelefon. Denna app hittar du för nedladdning på App Store (för iPhone) eller Google Play Store (för Android) genom att söka efter BellPal. Appen är gratis och används av både klockbärare och följare. Det finns fem olika vyer i appen.

 

Larm Här listas pågående larm. Genom att klicka på larmrutan kommer du se den geografiska positionen för klockan som utlöst larmet, samt en chattfunktion som knyter ihop följare och klockbärare.

Följer Här listas alla klockbärare som du följer. Det är här du tackar ja till en inbjudan från någon att bli dess följare. Du kan vara följare till flera klockbärare samtidigt.

S.O.S Här kan du som är klockbärare manuellt starta ett larm, samt stänga av alla larm, både manuella och automatiskt registrerade. Här kan du också se status på din klocka (att den är ansluten och dess batterinivå).

Följare Här kan du som klockbärare se dina följare. Du kan även lägga till eller ta bort dem.

Inställningar Här kan du uppdatera din grundläggande användarinformation.

UnderMin klocka ser du status på klocka och batteri. Här kan du också ta bort parkopplingen mellan klockan och appen. För att göra en fullständig frånkoppling behöver du även gå in i telefonens inställningar för Bluetooth och ta bort kopplingen (se mer under 5. Felsökning).

Under Uppdatering av klocka ser du om en ny uppdatering för BellPal Watch finns tillgänglig.

Under Kundtjänst hittar du enkelt telefonnummer till BellPals kundtjänst.

Mitt BellPal-konto tar dig vidare till www.bellpal.com/se/mitt-bellpal där du hittar dina uppgifter.

Under Historik finns en lista över alla dina tidigare larm (om såna eventuellt utlösts och hanterats av dig och följare).

Logga ut innebär att du loggar ut från appen.

Tillbaka till innehållslistan

Teknisk specifikation

Modellnummer BP01 Vikt 25 gram Boettens diameter/tjocklek Ø 40/12,3 mm Armband Läderarmband Bredd på armband 20 mm Urverk Quartz Batteri (till urverk) SR626 Vattentät till 5 ATM FCC ID 2AQQN-BP01 Frekvens 2400-2480 MHz Uteffekt < 1 mW Avstånd till användare BP01 används i kontakt med användare Temperatur, förvaring -10 ºC till +50 ºC Temperatur, drift -10 ºC till +50 ºC Batteri (till elektronik) CR3032

Tillbaka till innehållslistan

Systemkrav

OBS! För att BellPal-klockans larmfunktion ska fungera måste klockbäraren ha en smartphone med Bluetooth och internetanslutning.

Användare som endast agerar som ”följare” måste ha en smartphone med internetanslutning för att kunna få meddelanden om larm.

iOS-telefoner Operativsystem iOS 11 eller senare. BellPal-klockan kräver iPhone 7, 8, X och uppåt).

Android-telefoner Operativsystem Android 7.0 Nougat eller senare. Bluetoothversion 4.1 eller senare. Överväger du en Doro-telefon så vill vi lyfta Doro 8080 eftersom alla övriga modeller endast har Bluetooth 4.0.

Majoriteten av alla smartphones tillverkade 2016 och senare är kompatibla med BellPal-klockan.

Tillbaka till innehållslistan

Komma igång

Parkoppla BellPal Watch med telefonen

1. Ladda ner BellPal-appen på App Store eller Google Play.

2. Öppna appen och välj ”Jag har en klocka”.

3. Fyll i ditt mobilnummer.

4. Fyll i bekräftelsekoden du får via sms.

5. Fyll i ditt namn och tryck på Verkställ.

6. Godkänn användarvillkoren.

7. Detta steg gäller endast om du har en Android-telefon:
– Inaktivera batterioptimering genom att välja “OK” och sedan “Tillåt”.
– Slå på platsinformation genom att välja “Aktivera” och sedan ““Tillåt”.

OBS! Viktigt att påpeka här är att operativsystemet i din Android-telefon uppdateras med jämna mellanrum. I och med detta förändras ibland formuleringen av frågan kring batterioptimering och platsinformation. Det semantiska spelar mindre roll. Principen som är viktig är: Platsinformation/platsspårning ska TILLÅTAS. Batterioptimering ska i sin tur INTE TILLÅTAS. Oavsett om frågan utrycks i termer av att ”inte tillåta batterioptimering” eller ”tillåt inaktivering av batterioptimering”.

8.1 Tryck ”Starta Parkoppling” i appen

8.2 Tryck sedan på klockans larmknapp så att klockan börjar blinka blått.

9. Godkänn kopplingen genom att trycka ”Parkoppla” eller “OK” när parkopplings-förfrågan dyker upp.
Tips: Klockan slutar försöka parkoppla efter ca 20 sekunder, så om parkopplingen tar längre tid får du trycka på klockans larmknapp på nytt.

10. Detta steg gäller endast om du har en iPhone:
– Aktivera notiser och välj ”Tillåt”
– Aktivera platsspårning och välj ”Tillåt alltid”.

OBS! Viktigt att påpeka här är att operativsystemet iOS uppdateras med jämna mellanrum. I och med detta förändras ibland formuleringen av frågan kring notiser och platsspårning/platsinformation. Det semantiska spelar mindre roll. Principen som är viktig är: Platsinformation/platsspårning och notiser ska ALLTID TILLÅTAS. Det kan hända att du får en fråga om att tillåta detta under en viss period eller endast en gång. Detta valet kan du direkt ändra i telefonens inställningar som du ser nedan.

11. Färdigt! Din klocka är nu sammankopplad med BellPal-appen!

Tillbaka till innehållslistan

Uppdatera BellPal Watch

Din BellPal Watch får med en viss frekvens ny och uppdaterad programvara. Detta sker eftersom vi hela tiden förbättrar och optimerar olika aspekter av tekniken.

Efter att du parkopplat klockan och kommit igång med appen kommer du få en förfrågan om att uppdatera klockan. Välj “Uppdatera nu”.

I vyn “Inställningar” kan du också se om det finns en uppdatering för klockan. Detta indikeras av en röd prick vid “Uppdatering av klocka”.

Under uppdateringen, som normalt tar 5-15 minuter, är det viktigt att klockan är nära telefonen, annars kan uppdateringen komma att avbrytas.

Det är viktigt att du uppdaterar klockan så snart som möjligt när du får förfrågan om detta för att inte gå miste om ny och förbättrad funktionalitet så som förfinad fallalgoritm.

Tillbaka till innehållslistan

Lägga till följare

För att dina följare ska kunna få information om ett eventuellt larm behöver du först lägga till dem under Följare i appen.

Lägg till följare I vyn Följare trycker du på plustecknet i det övre högra hörnet och fyller i telefonnummer, namn och din koppling till personen du vill ska följa dig. Skicka förfrågan.

Skickad förfrågan Din följarförfrågan är nu skickad. OBS! I detta läge är din följare ännu inte tillagd, vilket betyder att hen inte kommer få någon information om dina eventuella larm.

Accepterad förfrågan När din följare accepterat din förfrågan, dyker hen upp under Följare, och kommer från och med nu att bli informerad om ett eventuellt larm.

Tillbaka till innehållslistan

Bli följare

För att en följare ska läggas till så behöver hen acceptera din förfrågan. Det går till så här:

Ladda ner appen Om de inte redan har installerat BellPal-appen så får de ett sms från BellPal med information om hur de kan göra detta.

Inbjuden följare Om de redan har installerat BellPal-appen så får de en notifiering om din inbjudan och kan därefter godkänna inbjudan i vyn ”Följer” genom att välja ”Aktivera”.

Tillagd följare Efter att de godkänt din inbjudan så ser de dig under fliken ”Följer”, och är nu din följare.

Tillbaka till innehållslistan

Använda BellPal Watch som klockbärare

Automatisk falldetektion & Larm via klockan

Via klockan kan du starta ett larm på två olika sätt. Antingen automatiskt då den känt av att du ramlat, eller så kan du starta ett larm manuellt via klockans larmknapp.

Klockan visar händelseförloppet genom olika blinkningar på din klocka. Här kan du se larmförloppet och vad de olika blinkningarna betyder.

1a. Falldetektion Klockan detekterar ett fall.

1b. Manuellt larm Håll in knappen på klockan i 3 sekunder. LED-lampan lyser grön medan du håller inne knappen, men börjar blinka rött när du släppt den.

2. Initierat larm LED-lampan blinkar nu rött. Larmet har skickats till din telefon. En larmsignal hörs från telefonen. Det är detta förfarande som kräver ett abonnemang som öppnar upp klockans funktionalitet genom kopplingen till appen.

3. Aktiverat larm Efter 60 sekunder är larmet aktiverat och dina följare uppmärksammas på detta. En larmsignal hörs från telefonen och LED-lampan fortsätter blinka rött.

4. Mottaget larm När en följare tagit emot larmet byter LED-lampan färg och börjar att blinka grönt. Då vet du att ditt larm är mottaget och att hjälp är på väg.

5. Avslutat larm Efter att du blivit hjälpt avslutas larmet av antingen dig eller en följare. Då larmet avslutas upphör den gröna LED-blinkningen på klockan.

X. Cancellera larm Håll in knappen på klockan i 10 sekunder. Efter att du släpper knappen slutar LED-lampan blinka rött. Larmet är då borttaget.

Tillbaka till innehållslistan

Larma via BellPal-appen

Ett tredje sätt att starta ett larm på är via BellPall-appen.

1. Manuellt larm I vyn S.O.S sveper du larmknappen åt höger för att starta ett larm.

2. Initierat larm Larmet är nu initierat. En larmsignal hörs från telefonen, och en nedräkning från 60 sekunder syns på skärmen.

3. Aktiverat larm Efter 60 sekunder är larmet aktiverat och når dina följare. En larmsignal hörs då från telefonen.

4. Mottaget larm När en följare ser larmet och agerar på detta kan du följa deras kommunikation genom att klicka på rutan Se information om larmet.

5. Avslutat larm När larmet är utrett och avslutat så försvinner larmet. Du kan dock alltid se det under ”Inställningar” och ”Historik”.

X. Avbryt larm Du kan närsomhelst avbryta/ta bort larmet genom att svepa larmknappen till vänster.

Tillbaka till innehållslistan

Använda BellPal Watch som klockbärare

Notifikationer

Som följare får du all information via BellPal-appens notifikationer. Det är därför väldigt viktigt att du gör rätt vid installationen av appen.

Du kan, efter att du blivit en följare, gå in i mobiltelefonens inställningar och säkerställa att “Notiser” (för iPhone) eller “Aviseringar” (för Android) tillåts.

OBS! För att få notifikationer (om larm och annan kommunikation) behöver du som följare använda en mobiltelefon med internetanslutning, antingen via WiFi eller mobildata.

Om internetanslutning saknas när ett larm kommuniceras ut kommer ingen notifikationer att dyka upp hos dig som följare. Så snart du är ansluten till internet igen kommer du få notifikationer om larmet. Appen är gratis att ladda ned och använda.

Tillbaka till innehållslistan

Status på klockan

Du kan se status på den/de klockor du följer (du kan följa fler klockbärare samtidigt) genom att gå in i vyn ”Följer” och klicka på en person.

I denna vy kan du göra följande: 1. Se klockans batterinivå. Du ser hur många procent som återstår av klockbatteriet. Om det istället står “Ingen data” betyder det att klockan inte är parkopplad med klockbärarens telefon, vilket i sin tur innebär att larmfunktionen inte fungerar. Tag då kontakt med klockbäraren och be hen att parkoppla klockan igen. 2. Se batterinivå för klockbärarens mobiltelefon. 3. Välja om du vill sluta följa denna klockbärare.

Tillbaka till innehållslistan

Hantera larm

Du får en notifiering om att ett larm har aktiverats av den du följer. Klicka på notifieringen för att se det aktiva larmet, eller öppna Bellpal-appen och se larmet under fliken Larm.

Klicka på larmrutan för att se position och få tillgång till chattfunktionen.

Du bekräftar att du mottagit larmet genom att trycka på knappen ”Larm mottaget”.

Du uppdaterar övriga följare genom att kommunicera i chattfunktionen. Efter att du säkerställt att klockbäraren som larmat är OK kan du avsluta larmet.

Tillbaka till innehållslistan

Felsökning

Problem med Bluetooth/räckvidd

Om klockan tappar parkopplingen till mobiltelefonen så fungerar inte larmfunktionen. Detta beror oftast på ett för stort avstånd mellan telefonen och klockan, eller störningar p.g.a. hinder så som väggar och annan elektronisk utrustning inomhus.

Felbeskrivning: Klockan blinkar röd-blått. Appen skickar notifiering om att “Anslutningen har förlorats”. I appen syns felmeddelandet ”Ansluter till klockan” och klockans status anges “Frånkopplad”.

Åtgärd:
1. Placera mobiltelefonen närmare dig och klockan.
2. Om det inte hjälper, gå in på mobiltelefonens inställningar och stäng av och sätt på Bluetooth.
3. Om det inte hjälper, kontrollera att din klocka har tillräckligt med batteri genom att gå in på Inställningar och Min klocka.
4. Om det inte hjälper, starta om mobiltelefonen.
5. Om det fortfarande inte hjälpt, gör en återställning.

Tillbaka till innehållslistan

Problem med internetanslutning

För att ett larm ska kunna skickas från telefonen vidare till följare krävs det att klockbärarens telefon har en internetanslutning, antingen via WiFi eller via mobilnätet. Detsamma gäller för följarens telefon.

Felbeskrivning: Appen visar felmeddelandet ”Ingen internetanslutning”.

Åtgärd:
1. Gå in på mobiltelefonens inställningar och se till att WiFi är påslaget och att du är uppkopplat till ett fungerande WiFi-nätverk.
2. Och/eller om det inte hjälper, aktivera istället mobildata.
3. Om det inte hjälper, starta om mobiltelefonen

Tillbaka till innehållslistan

Återställning av klocka och appen

Om du upplever ett fel som du inte kan åtgärda enligt beskrivningarna så kan en återställning av både klocka och app vara lösningen.

1. Ta bort parkopplingen mellan klockan och mobiltelefon.

För iPhone:
a. Gå till Inställningar i din telefon
b. Tryck på Bluetooth
c. Tryck på “kugghjulet” till höger om “BellPal Watch One” (kan också vara ett ”i” för information)
d. Tryck sedan på “Glöm den här enheten”

För Android:
a. Tryck på Inställningar
b. Tryck på Anslutning
c. Tryck på Bluetooth
d. Tryck på “i” (info) till höger om “BellPal Watch One” (kan också vara en ikon som liknar ett kugghjul)
e. Tryck sedan på “Avbryt sammankoppling”

2. Gå sedan in i BellPal-appen och ”Inställningar” i menyraden, och ”Logga ut”
3. Ta sedan bort appen från din telefon
4. Återställ klockan genom att hålla inne larmknappen i 30 sekunder. Vi rekommenderar att du tar tiden noga.
5. Starta om din telefon
6. Installera BellPal-appen på nytt och följ instruktionerna i appen för att återigen parkoppla din BellPal Watch.

Tillbaka till innehållslistan

BellPals tjänster

Abonnemang

För att få tillgång till funktionaliteten som utgörs av BellPal Watch, behöver hårdvara (klockan) kopplas till mjukvara (vår app) genom ett abonnemang ( www.bellpal.com/se/abonnemang ).

Tillbaka till innehållslistan

Nära & Kära

Nära & Kära möjliggör för eventuella larm att distribueras till dina följare som ansvarar för att hjälpa dig vid ett eventuellt larm.

Tillbaka till innehållslistan

BellPals Trygghetsjour

BellPals Trygghetsjour planeras lansera under våren 2020. Det är vår larmcentral med utbildad personal som hanterar och förmedlar inkomna larm. Vid ett fall går larmet via klockbärarens mobiltelefon till BellPals Trygghetsjour. Den första åtgärden BellPals Trygghetsjour vidtar är att ringa användaren. Får vi inte tag på användaren kontaktar vi följarna, och bedömer vi det nödvändigt kontaktas 112. Det är alltså en tjänst driven 100% av människor.

Tillbaka till innehållslistan

Friskrivning av ansvar

BellPal Watch är utformad för att avge ett larm vid rörelsemönster som sen- sorerna i klockan klassificerar som ett fall. Klockan är inställd för att i tveksamma fall hellre larma än inte larma. Det innebär att det i vissa fall kan komma att uppstå falska larm, samtidigt som BellPal inte kan garantera att samtliga fall kommer att detekteras av klockan. Vi ansvarar inte för besvär, skador eller förluster som kunnat undvikas om klockan larmat om ett fall. BellPal är inte ansvariga för åtgärder eller uteblivna åtgärder som förutsätter en medicinsk rådgivande, behandlande eller annars hälsorelaterade åtgärder eller bedömningar. Användning av tjänsten ersätter inte sjukvård eller annan omsorg. Vi ansvarar inte för att ett larm uteblir eller försenas på grund av avbrott eller störningar i kommunikationen mellan klockan och användarens mobiltelefon, annan basenhet eller i andra kommunikationsnätverk som tillhandahålls av en tredje part, och heller inte om felet eller dröjsmålet beror på något som vi inte rår över eller kunnat förutse.

Tillbaka till innehållslistan

Säkerhet, hantering och support

Rekommendationer för säker hantering

BellPal Watch är inte ett medicinskt hjälpmedel och ska inte användas för att ställa diagnoser eller behandla medicinska tillstånd.

För att använda BellPals larmfunktioner måste klockan vara parkopplad med användarens mobiltelefon, och internetanslutning med användarens mobiltelefon måste vara etablerad. Utsätt inte klockan för extrema temperaturer eller temperaturväxlingar.

Tillbaka till innehållslistan

Byte av batteri

Batteri för elektronik: Typ CR3032. Batteri för urverk: Typ CR626.
För att garantera att klockan ska förbli vattentät rekommenderas att batteribyte utförs av urmakare.

I appen kan du se batteristatus på din klocka under Inställningar. Var noga med att byta ett tomt batteri omgående. Ett tomt batteri riskerar att läcka och skada elektroniken i klockan. Förbrukade batterier ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Tillbaka till innehållslistan

Byte av klockarmband

Alla armband kan bytas ut genom att dra i de självjusterande stiften som sitter på armbandet samtidigt som bandet tas av eller sätts på. För köp av armband se tillbehör.

Tillbaka till innehållslistan

Underhåll

Klockan kan sköljas under vatten eller torkas av med en duk. OBS! Tryck inte på larmknappen när klockan är under vatten, och blöt inte ner läderarmbandet som är känsligt mot vatten.

Tillbaka till innehållslistan

Reparation

Om din klocka går sönder så ber vi dig kontakta oss på support@bellpal.com eller ringa vår kundtjänst. Vi kommer att skicka dig ett frankerat kuvert som du använder för att återsända klockan med en felbeskrivning. Vi lagar din klocka och skickar den tillbaka till dig. Du svarar för kostnader för reparation som inte omfattas av garantin.

Tillbaka till innehållslistan

Mitt BellPal

På Mitt BellPal registrerar du kontaktuppgifter och andra personliga data. Här kan du också ändra eller avsluta abonnemang. Det är viktigt att alla uppgifter är korrekta för att vi ska kunna leverera en felfri tjänst.

Tillbaka till innehållslistan

Support

BellPal-supporten finns tillgänglig per telefon (08-515 127 50). Det går också bra att maila (support@bellpal.com) eller använda chattfunktionen på vår hemsida www.bellpal.com. Här hittar ni även supportens öppettider.

Tillbaka till innehållslistan

Garanti

BellPal erbjuder 24 månaders fabriksgaranti på klockan. Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor eller liknande incidenter, skador, fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för.

Tillbaka till innehållslistan

Godkännanden

EU-försäkran

Tillbaka till innehållslistan

FCC

På grund av det begränsade utrymmet på klockan så återfinns all relevant godkännandemärkning i detta dokument.

Denna enhet är certifierad enligt: FCC-ID: 2AQQN-BP01.

Denna enhet efterlever del 15 av FCC-regelverket. Användande har följande två förbehåll: 1. Denna utrustning orsakar ej skadlig störning. 2. Denna utrustning kan påverkas av yttre störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. Ändringar eller modifieringar av denna enhet som ej uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad,
kan upphäva användarens befogenhet att använda utrustningen.

För att upprätthålla överensstämmelsen med gränsvärdena för exponering för radiovågor från FCC (Federal Communications Commission) ska utrustningen installeras och användas med ett minsta avstånd på <5mm mellan sändaren och användarens kropp.

Tillbaka till innehållslistan

(bilder skapade delvis med Freepik)