Nyhetsbrev och rapporter via E-post.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev!
Ett fel har uppstått, försök gärna igen

Investor relations

BellPal Holding AB under namnet DS SPAC 1 bildades av Dividend Sweden AB, noterat på NGM SME, i syfte att såsom ett SPAC, Special Purchase Aquisition Company, förvärva ett annat bolag, för att därigenom skapa aktieägarvärde till sina aktieägare.

Nu har BellPal Holding AB förvärvat 100% av aktierna i BellPal AB, som är ett bolag inom Care Tech, med en tydlig produkt som både sparar liv och lidande likväl som pengar till samhället.

IR-kontakt: Yalda Mirbaz, yalda@bellpal.com

Senaste nyheter

Offentliggörande av Informationsmemorandum med anledning av planerad start av handel med aktier på Nordic SME

Styrelsen i BellPal Holding AB (publ) (”Bolaget”) har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av upptagande till handel av Bolagets aktier på NGM Nordic SME. Första dag för handel är planerad till den 13 maj 2022. Bolagets Teckningsoptioner av serie TO1 planeras tas upp till handel vid genomförd registrering hos Bolagsverket av ändrade villkor som beslutades…

Läs mer

Kommuniké från extra stämma den 12 maj 2022 i BellPal Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 12 maj 2022 i BellPal Holding AB fattades följande beslut i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman som hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.bellpal.com. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av villkoren i de av Bolaget utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1, innebärande…

Läs mer

BellPal Holding har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

BellPal Holding har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är planerad till den 13 maj 2022 BellPal Holding AB (publ) har tidigare lämnat in en granskningsförfrågan till NGM avseende upptagande av bolagets aktier till handel på Nordic SME. Ansökan är nu formellt godkänd under förutsättning att Bolaget träffar avtal med…

Läs mer